First Choice

2012-03-18

First Choice jest najważniejszym składnikiem strategii rozwoju całej grupy DHL, której celem jest osiągnięcie pozycji preferowanego dostawcy usług logistycznych i transportowych.

Poprzez nieustanne działania doskonalące procesy i procedury, a także pracę naszych pracowników chcemy dostarczać usługi najlepszej jakości oraz dodawać nową wartość do działań biznesowych naszych klientów. First Choice jest autorską metodologią stanowiącą połączenie praktyk i narzędzi zaczerpniętych z Six Sigma i Lean (DMAIC) i adoptuje najlepsze praktyki z branży produkcyjnej dla potrzeb sektora usług.
First Choice to także praca nad kulturą organizacyjną wszystkich spółek DHL.

Cele First Choice

I. Podnosić satysfakcję klienta
Ciągłe poszukiwanie rozwiązań, aby wypełniać oczekiwania klienta w każdym obszarze działalności.
Wsłuchujemy się w oczekiwania naszych klientów przede wszystkim poprzez badania satysfakcji klienta.

II. Angażować pracowników
Dawanie możliwości zmian i korzystanie z zaangażowania naszych pracowników przy pracy nad poprawą jakości naszych usług.
Ponad 100 000 pracowników naszej grupy kapitałowej na świecie zostało przeszkolonych w metodologii First Choice.
Tysiące innych osób jest zaangażowanych w projekty celem usprawnienia procesów.

III. Pracować z najlepszymi procesami
Stale tworzymy standardy najwyższej jakości i regularności procesów.
Kultura naszego biznesu opiera się na wdrażaniu ciągłych usprawnień.
Na świecie, w ramach First Choice zostało wdrożonych z sukcesem 1200 inicjatyw usprawniających, a kolejne 1300 jest w trakcie implementacji.

Podstawy

Sześć Sigma (Six Sigma) to metoda zarządzania przedsiębiorstwem związana z jakością. Zapoczątkowana w Motoroli w latach 80-tych. Obecnie stosowana w wielu światowych firmach:
3M, Agilent Technologies, GE, Honeywell, Boeing, Rockwell, Dell, Alstom, Microsoft.

W statystyce sigma oznacza odchylenie standardowe zmiennej. Sześć sigm oznacza sześciokrotną odległość standardową. Celem programu jest osiągniecie jakości "sześć sigma„ poprzez zmniejszenie liczby defektów do 3,4 defektów na milion okazji.

Lean management – system zarządzania przedsiębiorstwem, polegający na eliminowaniu czynności, które wykonywane są przy tworzeniu produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi lub usłudze.

Toyota z sukcesem wdrożyła lean management w proces produkcji jako pierwsza firma.

Metodologia