DGR Dangerous Goods

2012-03-18

Towary niebezpieczne

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i dyplomowanych specjalistów (minimum dwie osoby w każdej lokalizacji). To umożliwia nam zajmowanie się wszystkimi rodzajami Towarów Niebezpiecznych, zgodnie z najnowszą wersją Przepisów IATA w sprawie towarów niebezpiecznych (IATA Dangerous Goods Regulations) oraz zgodnie z przepisami kraju i władz lokalnych.

Zgłoszenie przez Nadawcę Towarów Niebezpiecznych będzie wypełnione i podpisane przez nadawcę. W zależności od towarów, może być także potrzebny certyfikat w przypadku transportu wstępnego i dostawy samochodem ciężarowym.

Towary niebezpiecznie muszą być zapakowane, oznaczone i opatrzone etykietą zgodnie z najnowszą wersją Przepisów IATA w sprawie towarów niebezpiecznych.

Starannie sprawdzimy pełną zgodność deklaracji i przesyłek z przepisami przed przekazaniem ich linii lotniczej.

Pobierz prezentację - Power Point .ppt