Reklamacje

2018-02-07

O wszelkich szkodach w towarze należy niezwłocznie powiadomić (telefonicznie lub mailowo) pracownika DHL Global Forwarding. Może to być osoba, z którą Państwo kontaktowali się do tej pory lub też pracownik działu jakości.

Kontakt: tel. (022) 335 96 03, 694 456 474

 lub e-mail: pl.reklamacje-dgf@dhl.com

Niezwłoczne powiadomienie umożliwia przewoźnikom (armatorom, liniom lotniczym, przewoźnikom drogowym) podjęcie decyzji o uczestniczeniu w rozładunku towaru, bądź powołanie rzeczoznawcy. W chwili, kiedy tego nie uczynimy, linie lotnicze czy armator mogą odmówić nam rozpatrywania reklamacji.

W następnej kolejności, jednakże nie później niż w terminie 7 dni, należy złożyć pisemną reklamację posługując się formularzem. Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy załączyć zdjęcia z rozładunku towaru, oraz protokół szkody.

Tak przygotowany komplet dokumentów należy przesłać na adres e-mail: pl.reklamacje-dgf@dhl.com
lub też, wedle Państwa życzenia, na adres korespondencyjny:

DHL Global Forwading Sp. z o.o.
Dział Reklamacji ul. Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-146 Warszawa

Aprobujemy formę elektroniczną (skan zgłoszenia, skan protokołu, zeskanowane zdjęcia).

Po otrzymaniu reklamacji, w przeciągu 2 dni roboczych zgłosi się do Państwa pracownik działu jakości, który poinstruuje Państwa o kolejnych krokach postępowania (w tym wymaganych dokumentach) i będzie prowadził sprawę reklamacyjną aż do chwili do jej zakończenia.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej oferty ubezpieczenia cargo, która z racji wolumenu obsługiwanych przesyłek pozwala zaproponować naszym Klientom warunki lepsze, niż firmy ubezpieczeniowe zaoferują Państwu indywidualnie.

Oprócz reklamacji dotyczących szkód, prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag do naszego serwisu na podany adres mailowy. Każde zgłoszenie zostaje przez dział jakości przeanalizowane, a wnioski służą nam jako wytyczne do oferowania Państwu najlepszej jakości usług dostępnych na rynku spedycyjnym.