Usługi celne

2017-01-18

DHL GF jest od lat cenionym dostawcą usług celnych. W strukturze firmy znaczącą role odgrywają działy celne. Ponieważ zatrudniamy doświadczonych specjalistów, jesteśmy w stanie zapewnić obsługę najwyższej jakości.

Firma cieszy się też dużym zaufaniem organów administracji państwowej, czego dowodem jest uzyskanie pierwszego w Polsce świadectwa AEO - Upoważniony Podmiot Gospodarczy.

 

Działając jako przedstawiciel bezpośredni lub pośredni przedsiębiorcy, zapewniamy profesjonalną obsługę we wszystkich procedurach celnych, oraz składamy w jego imieniu deklaracje intrastat. Oprócz tego oferujemy doradztwo w sprawach celnych, zabezpieczanie należności celno-podatkowych, korzystanie z przywilejów wynikających ze stosowania procedury uproszczonej, przygotowywanie wniosków i odwołań skierowanych do organów celnych.

ZALETY OBSŁUGI CELNEJ W DHL GF

PIERWSZY W POLSCE SPEDYTOR, KTÓRY UZYSKAŁ CERTYFIKAT AEO

Wartym podkreślenia jest fakt, że będąc przedsiębiorcę mającym status AEO jesteśmy traktowani w sposób uprzywilejowany przez organy celne, co w praktyce oznacza priorytetową obsługę naszych zgłoszeń celnych. Z kolei uzyskanie certyfikatu WSK umożliwia nam obsługę transakcji dotyczących uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania.
Jako posiadacz pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych, jesteśmy w stanie zaoferować klientom możliwość płacenia podatku VAT importowego nie przy odprawie celnej, ale dopiero w momencie składania deklaracji podatkowej.

Zdobyte doświadczenia, uzyskane pozwolenia i świadectwa nie tylko potwierdzają, że DHL GF postrzegany jest przez organy administracji państwowej jako przedsiębiorca godny zaufania, ale również umożliwiają oferowanie klientom szerokiego wachlarza usług celnych o bardzo wysokiej jakości.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!