Usługi dodane

2012-03-18

Usługi i doradztwo celne


Będąc jednym z największych na świecie agentów celnych rejestrujemy rocznie miliony deklaracji celnych.

Wykorzystując wiedzę o regulacjach celnych na świecie ze znajomością lokalnych przepisów zapewniamy płynny transport międzynarodowych przesyłek. Oferujemy pełny zestaw usług celnych obejmujący:

 

  • odprawę celną importową i eksportową
  • doradztwo celne
  • zabezpieczenie celne
  • przygotowanie dokumentów
  • elektroniczne połączenie z Urzędem Celnym
  • Magazynowanie celne
  • Zarządzanie należnościami celno-podatkowymi
  • doradztwo w zakresie taryfiakcji i klasyfikacji celnej

czytaj więcej >>>

Obsługa towarów niebezpiecznych


Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i dyplomowanych specjalistów (minimum dwie osoby w każdej lokalizacji). To umożliwia nam zajmowanie się wszystkimi rodzajami Towarów Niebezpiecznych, zgodnie z najnowszą wersją Przepisów IATA w sprawie towarów niebezpiecznych (IATA Dangerous Goods Regulations) i zgodnie z przepisami kraju i władz lokalnych.

Zgłoszenie przez Nadawcę Towarów Niebezpiecznych będzie wypełnione i podpisane przez nadawcę. W zależności od towarów, może być także potrzebny certyfikat w przypadku transportu wstępnego i dostawy samochodem ciężarowym.

Towary niebezpiecznie muszą być zapakowane, oznaczone i opatrzone etykietą zgodnie z najnowszą wersją Przepisów IATA w sprawie towarów niebezpiecznych.
Starannie sprawdzimy pełną zgodność deklaracji i przesyłek z przepisami przed przekazaniem ich linii lotniczej.

czytaj więcej >>>

Obsługa towarów wymagających w transporcie kontrolowanej temperatury


Mamy pełne kwalifikacje do zajmowania się towarami wymagającymi transportu w warunkach kontrolowanej temperatury. Zintegrowany system kontroli daje pełną możliwość obserwacji temperatury, wilgotności i innych ważnych pomiarów.

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać kontaktując się z DHL Global Forwarding.

Ubezpieczenie Cargo


Jako lider w transporcie i logistyce, DHL Global Forwarding rozumie i docenia ryzyka związane z codziennym dostarczaniem na rynek Państwa towarów. Program ubezpieczenia ładunku DHL zapewnia ochronę ograniczającą wpływ finansowy potencjalnych strat lub szkód podczas transportu.

Ubezpieczenie ładunku chroni Państwa inwestycję i daje pewność, że Wasz kapitał obrotowy będzie dalej pracował, nawet w sytuacji utraty czy uszkodzenia.

czytaj więcej >>>