Przewozy pełnokontenerowe FCL

2012-03-18

Co nas wyróżnia:

  • Globalny zakres współpracy z armatorami oraz szczegółowe umowy o współpracy gwarantują najlepsze stawki frachtowe i zapewniają elastyczność przewozów na wszystkich trasach;
  • Własny konosament Danmar Lines zapewniający zabezpieczenie transakcji handlowych w takim samym stopniu jak konosament armatorski;
  • Optymalizacja logistyki kontenerowej na lądzie dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania przewozami drogowymi i intermodalnymi;
  • Jeden globalny system operacyjny umożliwiający szybkie przekazywanie wszelkich informacji na temat obsługiwanych przesyłek w sieci DHL GF połączony z systemami armatorów elektronicznymi łączami EDI;
  • Wysoce ustandaryzowany i sprawny proces obsługi Klienta;
  • Dedykowany Klientowi proces implementacji w pierwszym okresie współpracy – od spisania Standardowej Procedury Operacyjnej (SOP) aż po opiekę dedykowanej osoby czuwającej nad wdrożeniem jej w życie;
  • Młode i regionalnie zlokalizowane działy Obsługi Klienta;
  • Własne agencje celne zlokalizowane na terenie kraju;
  • Szeroki zakres usług dodanych (szerzej w zakładce Usługi dodane).

Przewozom FCL towarzyszą najwyższej jakości rozwiązania informatyczne: od najprostszych służących do śledzenia przesyłek do znacznie bardziej zaawansowanych, umożliwiających zarządzanie całkowitym procesem dostawy i śledzenie przesyłek na poziomie SKU (więcej w zakładce Customer Program Management).

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać kontaktując się z DHL Global Forwarding.