Usługi dodane

2012-03-18

Usługi i doradztwo celne


Naszym Klientom oferujemy usługi własnych agencji celnych zlokalizowanych w portach Gdyni i Gdańska dla frachtów pełnokontenerowych oraz w centrum konsolidacyjnym w Łodzi dla frachtów drobnicowych, jak również we własnych i współpracujących agencjach celnych zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz w portach Europy Zachodniej.

 

Proponujemy:

 • obsługę celną importową i eksportową, w tym procedury uproszczone;
 • doradztwo celne, porady w zakresie taryfikacji;
 • zabezpieczenie celne;
 • magazynowania celne;
 • zarządzania należnościami celno-podatkowymi;
 • inne usługi związane z dopuszczeniem towaru do obrotu (WIOR, Sanepid itd.).

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce:
Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia obsługi celnej klienta

Usługi konsolidacyjne


Przy dużej bazie dostawców koordynacja przepływu przesyłek i wspierającego go procesu informacji może być bardzo czasochłonna i nieefektywna, a tym samym kosztowna. Mamy rozwiązania, aby temu zaradzić.

Nasze usługi konsolidacyjne uznawane są za wiodące w dostarczaniu w pełni zintegrowanej logistyki, konsolidacji, magazynowaniu, transporcie i globalnych rozwiązaniach sieci dystrybucyjnych.

Stosowane przez nas procedury logistyczne, począwszy od odbioru towarów, a na ich dostawie skończywszy, są obsługiwane przez najnowocześniejsze systemy zarządzania informacjami, dzięki czemu informacje otrzymywane przez klienta są przejrzyste i szybko dostępne.

Usługi konsolidacyjne obejmują:

 • system zarządzania zleceniami zakupu wykorzystujący technikę informacyjną na poziomie jednostki magazynowej (SKU);
 • kontrolowanie/sortowanie towaru;
 • zarządzanie dokumentacją i raportowanie zgodności z dostawcą;
 • zarządzanie przewoźnikami;
 • zarządzanie dostawcami;
 • raportowanie poziomu wydajności dostawców, spedytorów, pośredników, przedsiębiorstw przewozowych, operacji z zakresu transportu intermodalnego i centrów dystrybucyjnych;
 • zarządzanie wyjątkami w procesie logistycznym;
 • zarządzanie zdarzeniami, w tym głównymi etapami określonymi przez klienta;
 • zarządzanie przepływem towarów w systemie 'just-in-time' (dokładnie na czas);
 • optymalizacja ładunków kontenerowych / kontrola załadunku kontenerów;
 • zarządzanie procesami magazynowania i inwentaryzacji;
 • paletyzacja, stosowanie folii stretch i przekładek antypoślizgowych;
 • stosowanie technologii RFID (identyfikacja częstotliwości radiowych) do oznaczania produktów w miejscu pochodzenia;
 • system pick-and-pack (wybierz i zapakuj), w tym: centralny system pakowania mieszanych jednostek magazynowych (SKU) w kartony, kontrola wagi, kontrola zawartości, pakowanie, znakowanie z użyciem przywieszek, stosowanie/usuwanie obudowy typu clamshell/torebek polietylenowych, wkładanie/usuwanie identyfikatorów ochronnych, wkładanie/usuwanie baterii alkalicznych, wkładanie kart gwarancyjnych/list wymogów specyficznych dla danego kraju itp.

Ubezpieczenie Cargo


Jako lider w transporcie i logistyce, DHL rozumie i docenia ryzyko związane z dostarczaniem towarów na rynek każdego dnia. Program ubezpieczeń cargo DHL ograniczy finansowy wpływ potencjalnych strat wynikłych podczas transportu.

Posiadając ubezpieczenie cargo chronisz swoje inwestycje i jesteś spokojny wiedząc, że Twój kapitał będzie dalej pracował pomimo potencjalnych strat i uszkodzeń transportowych.

Ubezpieczenie to zapewnia pełne pokrycie będące uzupełnieniem odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika. Ochroną ubezpieczeniową objęte są między innymi szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, zmycia z pokładu, zatonięcia lub wywrócenia się statku, rabunku lub usiłowania rabunku, kradzieży z włamaniem, zaginięcia itp. Wymienione powyżej zdarzenia nie powstają z winy przewoźnika i spedytora zatem nie są objęte ubezpieczeniem OC i pozostają na ryzyku właściciela przewożonego towaru.

czytaj więcej >>>


Więcej informacji na temat usługi można uzyskać kontaktując się z DHL Global Forwarding.