Linki do prawodawstwa RP i UE

2012-03-18
 • Strona Eur-lex zawierająca dostęp do wszystkich aktów prawnych publikowanych przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską.
  Wejdź na stronę www >>>
 • Strona Sejmu RP zawierająca dostęp do internetowego systemu krajowych aktów prawnych.
  Wejdź na stronę www >>>
 • Strona Służby Celnej RP, na której są publikowane wszelkie aktualności dotyczące obrotu towarowego z zagranicą.
  Wejdź na stronę www >>>
 • Strona Isztar zawierająca m. in. taryfę celną, ograniczenia związane z obrotem towarowym z zagranicą, kursy przeliczeniowe walut, noty wyjaśniające do taryfy celnej, kontyngenty, informacje o dokumentach WIT.
  Wejdź na stronę www >>>
 • Strona Ministerstwa Gospodarki zawierająca m. in. aktualne informacje o handlu zagranicznym, ograniczeniach taryfowych, ograniczeniach pozataryfowych, zakazach i ograniczeniach w wymianie towarowej z zagranicą.
  Wejdź na stronę www >>>
 • Strona Departamentu Kontroli Eksportu w Ministerstwie Gospodarki zawierająca wszelkie informacje o ograniczeniach dotyczących obrotu towarami strategicznymi.
  Wejdź na stronę www >>>