Chemikalia

2012-03-21

Rozwiązania dla branży chemicznej


 Podejście globalne, zintegrowane, całościowe usługi związane z łańcuchem dostaw oraz wysokie standardy ekologiczne i bezpieczeństwa -to zasadnicze czynniki wpływające na sukces oferty DHL dla branż dostarczających tradycyjne wielkotonażowe produkty chemiczne i chemikalia wysokowartościowe oraz dla farmacji i medycyny.

DHL oferuje firmom medycznym zarówno transport (wewnętrzny i zewnętrzny), jak i usługi składowania (zarządzanie zapasami). Ponadto proponujemy usługi specjalistyczne w zakresie projektowania łańcucha dostaw, reorganizacji, integracji łańcucha dostaw, złożonych projektów informatycznych i pełnego outsourcingu funkcji związanych z łańcuchem dostaw.

Aby zapewnić sobie maksymalną elastyczność oraz szybkość działania, mogą Państwo wybrać outsourcing całej logistyki, łącznie z centrami dystrybucyjnymi, transportem, zapleczem, zarządzaniem łańcuchem dostaw i obsługą posprzedażną do DHL. Oferujemy sprawdzone, wstępnie zaprojektowane moduły logistyczne oraz technologie rozwojowe, m.in.:

  • Planowanie łańcucha dostaw (konsulting, analizy, projektowanie, organizacja)
  • Zarządzanie transportem m.in. konsolidację, planowanie magazynów, koordynację i implementację
  • Usługi dodatkowe: pobieranie, pakowanie, etykietowanie, klasyfikacja i sprawdzanie materiałów niebezpiecznych, zarządzanie zamówieniami, planowanie i zarządzanie zapasami, usługi finansowe i prowadzenie centrum obsługi telefonicznej
  • Lead Logistics Provider (SCM) ? zintegrowane usługi DHL związane z łańcuchem dostaw: zarządzanie całościowe lub częściowe

W standardowym serwisie krajowym przewóz materiałów niebezpiecznych (zgodnie z przepisami Konwencji ADR) jest zabroniony. Dopuszcza się jedynie przewóz materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisem 3.4 Konwencji ADR.

Więcej informacji uzyskacie Państwo, kontaktując się z DHL Global Forwarding.