Nasi pracownicy

2017-03-15

Pracownicy DHL Global Forwarding w Polsce zatrudnieni są w dziesięciu oddziałach naszej firmy: w Warszawie, Piasecznie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Krakowie, Krakowie Balicach, Wrocławiu i Katowicach. Dzięki pracy utalentowanych i silnie związanych z firmą ludzi, rozwijamy się bardzo szybko. Nasi pracownicy przywiązują ogromną wagę do wzajemnych relacji i wykonywanej pracy - zwłaszcza do usług świadczonych klientom.


Skupiamy grono najlepszych specjalistów w branży, którzy nieustannie rozwijają gamę oferowanych rozwiązań logistycznych, usprawniają procesy operacyjne i sprzedażowe tak, aby wyjść na przeciw oczekiwaniom klienta. Każdy z nas to ogromna indywidualność pod względem osobowości i potencjału rozwojowego.