DHL Global Forwarding jako pracodawca

2017-03-15

7 wartości korporacyjnych

 

I. Zapewniamy doskonałą jakość.

Świadczymy doskonałe usługi – kompleksowe rozwiązania, dla każdego produktu, o każdej porze, w każdym miejscu, z dostawą bezpośrednio do klienta . Doskonalimy usługi, biorąc pod uwagę potrzeby naszych klientów na rynkach krajowych i międzynarodowych. Stale analizujemy i doskonalimy nasze struktury oraz procesy produkcyjne. Wpływamy na naszych dostawców, klarownie formułując oczekiwania i zobowiązania jakości, jakie mamy wobec naszych klientów.

II. Pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy.

O sukcesie DHL Global Forwarding decyduje satysfakcja klientów. Sukces naszych klientów jest naszym sukcesem. Dążymy do nawiązywania długotrwałych partnerskich relacji biznesowych, które przyniosą długofalowy sukces dla obu stron. Dysponujemy najlepszą możliwą wiedzą o klientach, rynkach i konkurentach, dzięki czemu tworzymy standardy rynkowe. Naszymi działaniami kieruje znajomość warunków rynkowych oraz globalnych i lokalnych wymagań naszych klientów.

III. Promujemy otwartość.

Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Szanujemy odmienne wartości kulturowe w krajach, w których działamy. Przejrzystość zasad pomaga nam we współpracy, a poprzez to sprzyja sukcesowi Grupy. Podejmujemy decyzje w oparciu o fakty i analizy. Dlatego, za każdym razem korzystamy z wiedzy naszej grupy we wszystkich lokalizacjach i jednostkach, w których działamy oraz kompetencji i wiedzy fachowej naszych pracowników. Uczymy się na sukcesach i porażkach. Wykorzystujemy najlepsze wewnętrzne i zewnętrzne rozwiązania oraz doświadczenia każdego pracownika.

IV. Działamy według wyraźnie określonych priorytetów.

O naszych działaniach decydują wyraźnie określone priorytety: sukces naszych Klientów, sukces naszej grupy,sukces każdej jednostki organizacyjnej oraz sukces każdego pracownika.

Działanie według tych priorytetów wymaga doskonałej współpracy pomiędzy wszystkimi stronami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

V. Działamy w duchu przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość jest zasadą działania naszej firmy. Wymagamy i promujemy indywidualną odpowiedzialność. Doskonali ludzie są kluczem do naszego sukcesu. Z radością witamy zmotywowanych i lojalnych pracowników, dążących do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Jednym z naszych głównych zadań jest pozyskiwanie, rozwijanie i zatrzymywanie takich pracowników jak najdłużej. Od członków naszej kadry kierowniczej wymagamy, aby osiągali najlepsze wyniki i byli wzorem dla innych, zarówno pod względem wiedzy fachowej, jak i umiejętności interpersonalnych.Dostrzegamy i nagradzamy indywidualne osiągnięcia oraz sukcesy, zgodnie z najlepszymi standardami.

VI. Postępujemy etycznie zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią.

Kierujemy się zasadą uczciwości i spójności wewnętrznej, pracując w ramach spółki oraz w relacjach z partnerami biznesowymi, udziałowcami i społeczeństwem. Każdy pracownik ma możliwość osobistego rozwoju, zgodnie z jego wynikami pracy – niezależnie od płci, religii czy kultury. Nie tolerujemy dyskryminacji. Każdy członek kadry kierowniczej szanuje godność osobistą i osobowość każdego pracownika oraz odpowiada za stworzenie w zespole atmosfery zaufania. Członkowie kadry kierowniczej efektywnie delegują zadania, zachowując odpowiedzialność za wyniki.

VII. Akceptujemy zasadę odpowiedzialności społecznej.

Angażujemy się w realizację celów przynoszących korzyści społecznościom lokalnym, w których pracujemy. Szanujemy tradycje, struktury i wartości krajów, w których działamy. Ochrona środowiska jest częścią naszej strategii. Promujemy społeczne zaangażowanie naszych pracowników.

wróć do spisu