Szkolenia i rozwój

2017-03-15

Dobrze wiemy, że ludzie są najważniejszą wartością naszej organizacji. Poprzez politykę personalną (dostosowaną do potrzeb naszych pracowników), począwszy od zdywersyfikowanego systemu wynagradzania, badanie opinii pracowników, awanse, możliwość indywidualnego rozwoju i szkoleń, dbamy o rozwój naszych pracowników. Oferujemy specjalistyczne szkolenia wewnętrzne, warsztaty kierowane do poszczególnych grup zawodowych oraz staże międzynarodowe, organizowane w ramach wymiany ze spółkami DHL Global Forwarding na świecie.


Systematycznie identyfikujemy i analizujemy potrzeby szkoleniowe naszych pracowników, tak by były zgodne z założeniami polityki personalnej oraz strategią Grupy. Nieustannie pracujemy nad tworzeniem przyjaznego i nastawionego na osiąganie sukcesów środowiska pracy.


Wiemy, że przyszłość DHL Global Forwarding zależy od profesjonalnych, dobrze przygotowanych i silnie zmotywowanych ludzi.

  • Program Mentoringu dedykowany nowym pracownikom
  • Warsztaty Sprzedaży
  • Szkolenia Specjalistyczne
  • Akademia Menedżera
  • EOS (Employee Opinion Survey) – coroczne badanie opinii pracowników
  • Program Stażowy Challenge US oraz Challenge China
  • Program TOP Performer

 

wróć do spisu