SOLAS Obowiązkowa weryfikacja wagi kontenerów - zmiany w Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu

2016-06-27

Szanowni Państwo,

Jak już wcześniej informowaliśmy, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przegłosowała bardzo istotne poprawki do konwencji SOLAS nakładające na jej członków obowiązek weryfikacji wagi kontenerów wysyłanych w eksporcie. Powodem ich wdrożenia są zagrożenia frachtowe związane z występującymi coraz częściej przypadkami deklarowania przez załadowców (shippers) nieprawdziwej wagi kontenera,  które mogą doprowadzić do poważnych skutków. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2016 roku.

Konwencja przewiduje dwa sposoby weryfikacji wagi załadowanego kontenera:

  1. Zważenie całego załadowanego kontenera
  2. Zważenie towarów ładowanych do kontenera wraz z opakowaniem (w tym palety) i zsumowanie ich wagi z tarą kontenera.

W ostatnich miesiącach działania zmierzające do implementacji nowych przepisów przyspieszyły czego uwieńczeniem było opublikowanie w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obligatoryjnych wytycznych dla uczestników rynku.

Znajdują się w nich między innymi takie informacje:

  • co powinien zawierać i przez kogo być wystawiony dokument potwierdzający VGM (zweryfikowaną masę kontenera),
  • jakie są wymagania w stosunku do urządzeń pomiarowych (wag) dokonujących weryfikacji VGM,
  • jaki jest dopuszczalny błąd pomiaru,
  • jakie są sankcje związane z podaniem niewłaściwej wagi lub nie podaniem jej wcale,
  • jakie organy odpowiedzialne są za zatwierdzenie stosowania przez załadowcę metody 2,
  • jaka jest szczegółowa procedura zatwierdzania metody 2 wraz z jej przejściową modyfikacją aż do wejścia w życie pełnych przepisów ustawowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi w całości, zamieszczonymi na stronie ministerstwa www.mgm.gov.pl.

Z dotychczasowych informacji płynących z rynku wynika że metoda 1 będzie od 1 lipca stosowana marginalnie, a nie jako metoda podstawowa. Większość terminali portowych nie jest przygotowana do weryfikacji VGM dużej liczby kontenerów, a potencjalne punkty w głębi lądu są zlokalizowane rzadko, więc ich wykorzystanie oznacza wzrost kosztów transportowych i czasu tranzytu. Oznacza to, że główny ciężar odpowiedzialności spada na załadowców przy wykorzystaniu metody nr 2.

Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z przepisami dotyczącymi SOLAS oraz do złożenia wniosku o zatwierdzenie metody nr 2 do odpowiedniego organu, to jest Polskiego Rejestru Statków (PRS). Wnioski składa się elektronicznie. Na stronie www.prs.pl znajdują się wzory dokumentów oraz inne niezbędne informacje.

Od 1 lipca dokumentacja VGM będzie miała następujący obieg: załadowca – spedytor – armator – terminal. Jesteśmy przygotowani do efektywnego przekazywania informacji VGM od Państwa do armatora. Nasi pracownicy z Działu Obsługi Klienta wkrótce podadzą Państwu szczegółowe wytyczne co do sposobu i terminów komunikacji VGM przy obsłudze poszczególnych przesyłek, tak aby ich tranzyt nie został zakłócony.

wróć do spisu